Nu vrem să intrăm în istorie ca fiind
Generația care a permis degradarea Neamului nostru

PĂȘIND CĂTRE VIITOR

Deșteptarea reală a României nu se poate baza pe valori străine de etosul nostru, fie ele de la Vest sau de la Est, ci doar pe redescoperirea valorilor noastre strămoșești autentice, care ne definesc și care ne-au ajutat să dăinuim în istorie până acum. Fiecare națiune are propria matrice culturală, istorică, spirituală și identitară, unică, pe care trebuie să și-o păstreze, prețuiască, dezvolte și să o transmită mai departe noilor generații, dacă vrea să dăinuiască, așa cum spunea marele nostru istoric, Nicolae Iorga: „Generaţia viitoare va trebui să ştie ceea ce generaţia trecută a ignorat: valoarea fondului propriu” – „Generații” (1927).

Mai mult decât de creșteri de venituri, drumuri, școli și spitale, România are nevoie de Oameni adevărați, cu conștiința națională și morală, și de Conducători patrioți și iubitori de Neam și Țară. Dacă le vom avea pe acestea, toate celelalte, de care avem nevoie fiecare în parte și noi ca țară, vor veni firesc, pe cale de consecință. Altfel, nu ne putem aștepta la nimic bun în viitor. Totul pleacă de la Om, nu de la bani și investiții. Acestea sunt doar mijloace, necesare și ele, însă rezultatele obținute depind în primul rând de calitatea oamenilor care administrează și folosesc fondurile. Iată prima soluție, și cea mai importantă resursă, care este baza – Omul.

GENOCIDUL UNUI POPOR
ROMÂNUL - FRATE CU CODRUL
INFRASTRUCTURA VIITORULUI
CIMITIRUL MILITAR DIN BORȘA, ÎN AN CENTENAR
CEI UITAȚI PÂNĂ ȘI DE LOZINCI
Previous
Next
CE ESTE?
DE CE?
CE ESTE?

România de azi se aseamănă cu un luptător care este înghesuit în colțul ringului și încasează lovituri din toate direcțiile. Ne sunt atacate simultan: conștiința și identitatea națională, credința și moralitatea, unitatea României și a românilor, speranța pentru un viitor mai bun, suveranitatea națională, libertatea și demnitatea românilor. Dacă rămânem în această postură, de luptător împins în colț, care doar se apără cât mai poate de ploaia de lovituri, rezultatul poate fi doar unul: România va fi pusă la pământ total și definitiv. E vremea să ne amintim că cea mai bună formă de apărare este atacul. Iar cel mai eficient mod de a combate răul este săvârșind binele. 
Este timpul pentru o contraofensivă, a României Profunde.

Toți românii care gândesc limpede, simt, văd și înțeleg în adâncul ființei lor faptul că România și Neamul Românesc se apropie de un punct critic al istoriei și existenței lor. Vorbele mobilizatoare rostite de Avram Iancu la 1848 sunt chiar mai actuale azi, decât atunci: Ori ne ridicăm, și punem pumnul în pieptul furtunii, ori pierim, ca țară și ca neam.

DE CE?

Dacă generația noastră nu se va ridica să spună “Până aici!” în fața acestui tăvălug care amenință tinerele generații și implicit viitorul României, atunci firele invizibile care încă mai leagă poporul de azi de trecut, de istorie, de eroi, de Neam, se vor destrăma de tot. Vom înceta să mai fim o națiune și un popor și vom deveni doar o populație oarecare, amestecată cu alte populații care vor fi aduse peste noi. Vom deveni o masă amorfă, fără identitate și fără rădăcini, care nu își mai amintește trecutul, dar nici nu mai are un viitor pe aceste pământuri moștenite de la înaintași mai vrednici.

Este tot mai clar că singură verigă esențială, salvatoare, care îi mai poate lega pe românii de azi și pe cei de mâine de sufletul neamului, de tradiție, de trecut, de pământ și de rost, și care poate opri dispariția României Profunde este această Generație, a noastră. Este o cruce grea pe care suntem chemați să ne-o asumăm, pentru toți cei de azi, dar și pentru cei care vin după noi.

Pentru Deșteptarea României, avem nevoie să redescoperim în primul și în primul rând cele trei valori fundamentale, românești și creștinești, fără de care nimic durabil și valoros nu se poate face: 

 

CREDINȚĂ

SPERANȚĂ

DRAGOSTE

CREDINȚĂ
SPERANȚĂ
DRAGOSTE
românia profundă
CUM?

Deșteptarea României înseamnă în primul rând o reformă morală, și abia apoi una economică, socială și politică. O reformă care să plece atât de sus în jos, de la nivelul clasei conducătoare, dar și de jos în sus, de la nivelul românilor de rând. O reformă bazată nu atât pe obiective materiale, investiții și indicatori economici, cât mai întâi pe dragoste, credință, speranță, respect, demnitate personală și națională, onoare, corectitudine, hărnicie, omenie, muncă cinstită și corect răsplătită.

Desigur că, pentru ca o viziune comună asupra viitorului României să poată să devină realitate, trebuie mai întâi să fie împărtășită de majoritatea românilor, indiferent de categoria socială, profesională, etnică sau religioasă din care fac parte. Trebuie așadar să găsim cel mai mic numitor comun între români, un set minim de principii și valori care să fie împărtășite de toți care își doresc ca această viziune asupra viitorului României să devină realitate.

Care sunt acele principii de bază de la care putem să plecăm împreună în creionarea unei viziuni comune asupra viitorului, asupra României noastre de peste 30 de ani?

PILONII FUNDAMENTALI
FAMILIA
Planul de Țară pentru Deșteptarea României trebuie să se bazeze pe Cinci Piloni fundamentali, având ca pilon central Familia Românească - cărămida de bază a Națiunii, cu toate nevoile sale: materiale, spirituale, economice, psihologice, culturale, de sănătate, educație, siguranță
EDUCAȚIA
Asigurarea accesului la o educație de calitate, pe principii clasice, pentru toți copiii și tinerii români, care să formeze în primul rând oameni de caracter, cu conștiință națională, civică și morală, și în același timp buni profesioniști, pregătiți pentru toate domeniile de activitate.
SĂNĂTATEA
Asigurarea sănătății fizice și mentale a românilor, printr-un sistem de sănătate bine dotat și administrat, modern și performant, dar și prin asigurarea accesului la o hrană de bună calitate, la apă și aer curat, prin promovarea sporturilor și a unui stil de viață sănătos.
SIGURANȚA
Luarea de măsuri pentru ca toți românii și familiile lor să traiăscă în siguranță în casa lor, în localitatea lor, dar și să aibă siguranța zilei de mâine în țara lor. Înseamnă și siguranța națională: economică, militară, sanitară, financiară, energetică, alimentară, socială, cibernetică. Siguranța include și protejarea de către stat a tuturor categoriilor vulnerabile de cetățeni, care necesită o grijă specială și un ajutor dedicat.
MUNCA
Încurajarea muncii eficiente și cinstite printr-o plată corectă și asigurarea unui venit decent, în toate sectoarele economiei, atât pentru angajații de la stat (angajați pe baza competenței, promovați pe baza meritelor și răsplătiți după performanță), cât și pentru cei din domeniul privat, cu accent pe susținerea întreprinderilor cu capital românesc, a fermierilor, micilor producători și a gospodăriilor țărănești.
ENERGIE
Economicul nu poate fi pus deasupra societății pentru că nu el, ci spiritualitatea și cultura sunt matrice de civilizație. Economicul trebuie pus în slujba persoanei și a comunității naționale și nu invers. Ca atare, înainte de orice este necesară o inventariere generală a tot ceea ce înseamnă energiile noastre disponibile (apă, vânt, soare, hidrogen, etc.) pentru a putea face un necesar al nevoilor noastre de energie în industrie, agricultură, îmbunătățiri domestice, etc. Vom face un proiect general tehnic de exploatare a diferitelor tipuri de energie pentru a valorifica la maxim potențialul materiilor prime, energia fiind de o importanță covârșitoare, constituind însuși criteriu fundamental al politicii de stat în promovarea diverselor industrii.
HRANA
Încurajarea muncii eficiente și cinstite printr-o plată corectă și asigurarea unui venit decent, în toate sectoarele economiei, atât pentru angajații de la stat (angajați pe baza competenței, promovați pe baza meritelor și răsplătiți după performanță), cât și pentru cei din domeniul privat, cu accent pe susținerea întreprinderilor cu capital românesc, a fermierilor, micilor producători și a gospodăriilor țărănești.
Previous
Next
CARE SUNT OBIECTIVELE PLANULUI DE ȚARĂ ROMÂNIA NOASTRĂ 2030?

• Oprirea declinului demografic și Repopularea României •

• Asigurarea Independenței energetice și alimentare a României • 

• Refacerea din temelii a sistemului de Educație națională •

• Valorificarea întregului Potențial natural, cultural și uman • 

• Îmbunătățirea Sănătății Populației și creșterea speranței de viață •

• Întărirea Suveranității Naționale, asigurarea Securității geopolitice, economice și militare • 

• Protejarea identității Naționale și revigorarea satului și a micilor orașe •

• Dezvoltarea unei Infrastructuri moderne pe întregul teritoriu •

• Dezvoltarea unui Model Economic sustenabil •

• Unirea cu Republica Moldova și Unificarea regiunilor României •

Apel la acțiune

În acest moment critic, de răscruce, pentru toată istoria noastră și pentru existența noastră ca Neam și ca Țară, chemăm acum la Unire toate forțele vii, sănătoase și curate rămase în România, pe toți Românii care mai au curajul, puterea și hotărârea de a lupta, împreună, pentru a ne scrie singuri un viitor mai bun, viitorul pe care ni-l dorim și pe care îl merităm. Vă chemăm să ne punem laolaltă toate puterile, energiile și talentele, să finalizăm și apoi să facem să devină realitate Planul de Țară – „România Noastră 2030”. Vă chemăm de dragul Țării noastre, în numele strămoșilor noștri, de dragul Familiilor noastre, pentru bunicii și părinții noștri, pentru copiii și nepoții noștri, pentru generațiile de Români încă nenăscute de mâine.

A venit vremea pentru contraofensiva României profunde. Acum este ceasul Redeşteptării noastre. Acum este ceasul Redeşteptării României.

Cu eforturile noastre unite, cu sacrificiile pe care le vom face atunci când ni se va cere și cu credință tare în Dumnezeu, în noi și în Țara noastră, „Vom fi iarăși ce am fost, și mai mult decât atât!”, așa cum spunea voievodul Petru Rareș.

Nu vrem să intrăm în istorie că fiind Generația care a permis degradarea Neamului nostru.