Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Programul politic LIDER

Educație de Calitate:

Investiții semnificative în sistemul de educație vor asigura că fiecare tânăr are acces la o educație de calitate

Sănătate și Bunăstare

Promovarea unui stil de viață sănătos și măsurile preventive vor reduce incidența bolilor și vor îmbunătăți calitatea vieții.

Cultura și Identitate

Protejarea culturi românesti și identitati naționale. Pentru noi cultura reprezinta un factor important de dezvoltare și coeziune socială.

Protejarea resurselor

Asigurarea siguranței energetice și alimentare a României, prin protejarea și exploatarea inteligentă a resurselor proprii.

Creștere Economică

Unul dintre pilonii centrali ai planului este promovarea unei creșteri economice sustenabile pe termen lung

Includere Socială și Egalitate

Obiectivul acestui plan este crearea unei societăți echitabile în care toți cetățenii au acces la oportunități egale.

Programul politic LIDER

Urmatoarele obiective reprezintă o viziune amplă pentru dezvoltarea României și implică atât schimbări structurale, cât și culturale.

  1. Oprirea declinului demografic și Repopularea României: Această direcție se concentrează pe revitalizarea populației României, întrucât declinul demografic poate avea efecte negative pe termen lung. Obiectivul este de a opri scăderea populației și de a promova creșterea prin diverse mijloace, cum ar fi susținerea familiilor și crearea unui climat favorabil creșterii copiilor.

  2. Asigurarea Independenței energetice și alimentare a României: Aceasta implică garantarea că România are resurse suficiente pentru a-și satisface nevoile energetice și alimentare din surse interne sau prin parteneriate internaționale strategice. Aceasta asigură stabilitate și autonomie în aceste domenii critice.

  3. Refacerea din temelii a sistemului de Educație națională: Obiectivul este de a dezvolta un sistem de educație modern, eficient și accesibil, care să pregătească tinerii pentru provocările secolului XXI și să contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională.

  4. Valorificarea întregului Potențial natural, cultural și uman: Acest obiectiv promovează protecția și exploatarea durabilă a resurselor naturale, conservarea și promovarea patrimoniului cultural și dezvoltarea resurselor umane prin educație și formare.

  5. Îmbunătățirea Sănătății Populației și creșterea speranței de viață: Se pune accent pe îmbunătățirea serviciilor de sănătate, prevenirea bolilor și promovarea unui stil de viață sănătos pentru toți cetățenii, ceea ce duce la o creștere a speranței de viață.

  6. Întărirea Suveranității Naționale, asigurarea Securității geopolitice, economice și militare: Acest obiectiv vizează protejarea intereselor naționale ale României și consolidarea securității în fața amenințărilor externe, fie ele economice, geopolitice sau militare.

  7. Protejarea identității Naționale și revigorarea satului și a micilor orașe: Se urmărește conservarea și promovarea valorilor culturale și identității românești, precum și dezvoltarea zonelor rurale pentru a asigura echilibrul și coeziunea teritorială.

  8. Dezvoltarea unei Infrastructuri moderne pe întregul teritoriu: Obiectivul este de a dezvolta o infrastructură de transport, comunicații și tehnologică modernă, care să faciliteze conectivitatea și dezvoltarea economică în toate regiunile țării.

  9. Dezvoltarea unui Model Economic sustenabil: Aceasta implică tranziția către o economie sustenabilă, bazată pe inovație, eficiență și respect pentru mediu.

  10. Unirea cu Republica Moldova și Unificarea regiunilor României: Această inițiativă vizează reunificarea cu Republica Moldova și reîntregirea teritoriului istoric al României.